Услуги

Услуги

BORIYANA HOUSE

Инвестиционно проектиране

Архитектурата е не само проектиране на една сграда, но тя е и изкуство. Тя е начин за подобряване качеството на живот на хората. Нашият екип има способностите да разработи и да развие цялостен проект, от намирането на имот до изграждането му, съобразен с изискванията на нашите клиенти. Основното предизвикателство е да постигнем целите на проекта в зададените ограничения.

Инженеринг

Инженерите, с които работим, могат да предложат целия набор от услуги, съобразени с енергийната ефективност и технологичните иновации.

Интериорен дизайн

Интериорният дизайн включва в себе си не само оформлението на вътрешното пространство, но той се стреми да оптимизира и хармонизира това пространство спрямо предназначението, за което то е пригодено.

BIM

BIM (Building Information Modelling) архитектурата осигурява точност и ефективност. Чрез визуалното моделиране, BIM представя възможност за еднаква представа на участниците в проекта, за всички аспекти, които той обхваща. Резултатът е иновативни сгради и съоръжения, които отговарят на нуждите на съвременното общество.

Строителство

Строителството е процесът на изграждане, модифициране или възстановяване на сгради и съоръжения. То включва различни етапи като планиране, изпълнение на строителни дейности, монтаж и завършване на проекта.

Менажиране на проекти

Управлението на проекти е процесът на организиране, управление и контрол на различни аспекти на проекта, като време, бюджет, ресурси и комуникации за да се постигнат конкретните цели.