Лични данни

Лични данни

Настоящата Политика на поверителност са неразделна част от т.1 Политика на поверителност на Общите условия за ползване на сайта futureprojects.bg

I. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  1. Кореспонденция: Future Projects си запазва правото да съхранява всякаква кореспонденция с Вас за неограничен период от време и да я използва както намери за добре, с цел да защити интересите си.
  2. Бисквитки: Сайтът използва бисквитки (cookies), за да работи правилно. В тях се съхранява информация за Вашите езикови предпочитания и т.н. Тази информация е криптирана и не може да бъде прочетена от никого, включително от нас. Използвайки сайта, Вие се съгласявате с нашата Политика на поверителност.

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. futureprojects.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт.
  2. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни.
  3. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.
  4. futureprojects.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да може да ви предостави услуги с по-добро качество.
  5. Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.